December Restock: All New Pork & Lamb Inventory!
$11.99/lb. Avg. 3lb .
$10.99/lb. Avg. 2lb .
$12.99/lb. Avg. 2.5lb .
$14.99/lb. Avg. 3lb .
$12.99/lb. Avg. 13.6 oz.
$12.99/lb. Avg. 13.6 oz.

Hot Italian Sausage

3 sausages
$12.99/lb. Avg. 13.6 oz.
$12.99/lb. Avg. 13.6 oz.
$11.99/lb. Avg. 13.6 oz.
$9.99/lb. Avg. 1lb .
$11.99/lb. Avg. 1.5lb .
$4.99/lb. Avg. 1lb .
$4.99/lb. Avg. 1lb .
$17.99/lb. Avg. 12 oz.

Eggs

1 Doz Eggs
$10.00

Whole Frozen Chicken

1 whole frozen chicken
$8.00/lb. Avg. 5lb .
$15.99/lb. Avg. 12.8 oz.
$10.00/lb. Avg. 1lb .
$24.00/lb. Avg. 1lb .
$11.00/lb. Avg. 1lb .
$24.00/lb. Avg. 2lb .
$12.00/lb. Avg. 1.25lb .
$11.00/lb. Avg. 12 oz.
$8.99/lb. Avg. 1lb .
$12.99/lb. Avg. 13.6 oz.
$12.99/lb. Avg. 13.6 oz.
$27.99/lb. Avg. 12.8 oz.
$7.00/lb. Avg. 8 oz.
$12.50/lb. Avg. 1lb .
$24.00/lb. Avg. 12 oz.